klevv 배너 이미지
제목
KLEVV DDR4 16G PC4-19200 CL15 (16Gx1)

DDR4 / PC용 / 1ea / 미포함 / Dimm / 16GB / 2,400MHz / XMP / 메모리 타이밍 : 15-15-15 / 동작전압 1.2V

  • KLEVV
KLEVV DDR4 8G PC4-19200 CL15 (8Gx1)

DDR4 / PC용 / 1ea / 미포함 / Dimm / 8GB / 2,400MHz / XMP / 메모리 타이밍 : 15-15-15 / 동작전압 1.2V

  • KLEVV
KLEVV DDR4 4G PC4-19200 CL15 (4Gx1)

DDR4 / PC용 / 1ea / 미포함 / Dimm / 4GB / 2,400MHz / XMP / 메모리 타이밍 : 15-15-15 / 동작전압 1.2V

  • KLEVV
KLEVV DDR4 8G PC4-19200 CL15 (8Gx1)

DDR4 / PC용 / 1ea / 미포함 / Dimm / 8GB / 2,400MHz / XMP / 메모리 타이밍 : 15-15-15 / 동작전압 1.2V

  • KLEVV
KLEVV DDR4 8G PC4-17000 CL15 (8Gx1)

DDR4 / PC용 / 1ea / 미포함 / Dimm / 8GB / 2,133MHz / XMP / 메모리 타이밍 : 15-15-15 / 동작전압 1.2V

  • KLEVV
KLEVV DDR4 4G PC4-17000 CL15 (4Gx1)

DDR4 / PC용 / 1ea / 미포함 / Dimm / 4GB / 2,133MHz / XMP / 메모리 타이밍 : 15-15-15 / 동작전압 1.2V

  • KLEVV
KLEVV DDR3 8G PC3-12800 CL9 (8Gx1)

DDR3 / PC용 / 1ea / 미포함 / Dimm / 8GB / 1,600MHz / XMP / 메모리 타이밍 : 9-9-9 / 동작전압 1.5V

  • KLEVV
KLEVV DDR3 4G PC3-12800 CL9 (4Gx1)

DDR3 / PC용 / 1ea / 미포함 / Dimm / 4GB / 1,600MHz / XMP / 메모리 타이밍 : 9-9-9 / 동작전압 1.5V

  • KLEVV
태그 목록